Ceník služeb

(platný od 8. 1. 2024)

Roční registrační poplatky

Dospělí

200 Kč

Děti do 15 let

50 Kč

Studenti do 26 let, důchodci

100 Kč

Držitelé ZTP, ZTP/P

zdarma

Rezervace

(osobně, telefonicky či emailem)

zdarma

Meziknihovní výpůjční služby

Zprostředkování knih z jiné knihovny v ČR

reálné náklady na poštovné a balné

Poskytnutí kopie knihovního dokumentu


5 Kč/ černobílá kopie, 

10 Kč/ barevná kopie

Kopírování / tisk/ sken

1 strana A4 černobílá jednostranná

2 Kč

1 strana A4 černobílá oboustranná

3 Kč

1 strana A4 barevná jednostranná

4 Kč

1 strana A4 barevná oboustranná 

6 Kč

Laminování

Laminování formát A4/ 1 ks

6 Kč

Internet

Připojení na internet - registrovaní čtenáři 30 min. 

zdarma

Po uplynutí 30 min. za každou započatou půlhodinu

15 Kč

Připojení na internet - veřejnost 30 min

15 Kč

Smluvní pokuty - zpozdné

1. upomínka (po 30 dnech)

20 Kč

2. upomínka (po 60 dnech)

30 Kč

3. upomínka (po 90 dnech)

50 Kč

4. upomínka + upomínací dopis

100 Kč

Vystavení nového čtenářského průkazu

20 Kč

Náhrada ztracené či poškozené knihovní

jednotky

cena knihy + 40 Kč

Náhrada ztraceného či poškozeného

periodika

cena periodika + 20 Kč


Děti do 15 let platí platby z prodlení a upomínky ve stejné výši.

Ostatní placené služby

Euroobal A4


2 Kč

Obalení knihy/sešitu do formátu A4

Obal Standard MEDIUM transparentní (49x32 cm) 80 mikronů

15 Kč