Tipy na zajímavé odkazy 

Je postupně doplňováno. :-) 

Projekt Čtení pomáhá 

https://www.ctenipomaha.cz

SKIP(Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR)

https://www.skipcr.cz/

Ptejte se knihovny: 

https://www.ptejteseknihovny.cz

Projekt Bookstart - S knížkou do života

https://www.sknizkoudozivota.cz/

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka