O knihovně

Městská knihovna v Březové nad Svitavou je profesionální knihovnou spadající pod Městskou knihovnu ve Svitavách. Čítá do 10 000 knihovních svazků. Naleznete zde jak publikace pro děti, tak pro dospělé čtenáře. 

Dětské knihy jsou ve přední a prostřední části knihovny rozdělené na červenou, zelenou, modrou a žlutou literaturu dle MDT (červená pro děti předškolního věku, zelená pro děti 6-11 let, modrá pro děti od 11 let, žlutá naučná pro děti).  

Knihy v dospělém oddělení jsou rozdělené na naučnou literaturu dle MDT a beletrii. Pro označení beletrie jsou nově využity piktogramy pro snazší orientaci čtenářů mezi jednotlivými literárními žánry. 

Pro naše čtenáře jsme schopni zajistit také knihy z jakékoliv knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby. Pravidelně se také staráme o obměňování knih z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách.

V roce 2021 a 2022 jsme obdrželi dotace od Ministerstva kultury z programu VISK 3. Z dotací jsme již pořídili nový počítač, přešli jsme na nový knihovní systém Tritius a obměnili jsme nové počítače pro uživatele.

Knihovna prošla od roku 2020 kompletní rekonstrukcí ve 3 fázích. Byly provedeny stavební úpravy, položena nová podlaha, vyměněna světla a postupně vyměněny regály v prostorách knihovny za nové více vyhovující, a další. Jak se nám renovace povedla můžete posoudit sami dle níže uvedených fotek nebo osobní návštěvou knihovny.

Na podzim 2023 se své rekonstrukce dočkal i příruční sklad knihovny, kde byla rovněž položena nová podlaha, provedena oprava stěn a následná výmalba a byly pořízeny nové regály. 

Knihovna má svého maskota Skřítka Knihovníčka. 

Fotogalerie