Novinky a akce


Aktuální dění v naší knihovně můžete sledovat na našem FB.

2022

Díky rozvolnění proticovidových opatření jsme také v letošním roce mohli od měsíce března navázat na knihovnické lekce.

Více info a fotografie z akcí naleznete na našem Facebooku.  

Nadcházející akce

Plánované akce průběžně zveřejňujeme.

Proběhlé akce

Posezení o páté - Léčivé rostliny

Páteční posezení o páté 24. června neslo téma Léčivé rostliny. Naše pozvání přijala paní s Ing. Katarína Kaffková, Ph. D., výzkumná pracovnice pro Výzkumný ústav rostlinné výroby v Olomouci. Účastnice podvečerního milého setkání se mimo jiné dozvěděly zajímavosti o čajových směsích a odnesly si domů koupelové bomby a jánský třezalkový olej. Děkujeme paní Kaffkové za přednášku a těšíme se na příště. Poděkování patří také březovské kavárně SimiCoffee za spolupráci a příjemnou obsluhu.

Fotografie z akce nalezenete na našem Facebooku.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Do řádu čtenářského jsme na konci června mohly přivítat 13 nových přírůstků. Žáci si připravily několik básniček, díky nimž si zasloužily přistoupit k slavnostnímu aktu pasování na čtenáře. Každý ze čtenářů obdržel pamětní list, čtenářský průkaz včetně ročního členství v knihovně zdarma a knížku Dubánek a tajný vzkaz od K. Smolíkové.

Fotografie z akce nalezenete na našem Facebooku.

Knihovnické lekce na téma Ondřej Sekora pro 3. a 4. třídu ZŠ

Pro žáky 3. a 4 . třídy byla připravena lekce na téma Ondřej Sekora. 7.6. do knihovny zavítali žáci 4. třídy ZŠ. 22.6. žáci 3. třídy. V první části lekce žáci luštili dle indicií křížovku týkající se osobnosti spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory, v části druhé se zabývali pátráním po postavičce z textu z autorovy knihy Ferda Mravenec a Trampoty Brouka Pytlíka a společným čtením. 

Fotografie z akcí nalezenete na našem Facebooku po kliknutí na vybranou třídu: 4. třída, 3. třída

Výroba maňásků z ponožek

Čtvrteční odpoledne 2. 6. 2022 několik nadšenců dorazilo na workshop pod taktovkou paní Hany Ducháčkové. Tentokrát se vyráběli maňásci z ponožek. Každý z účastníků si tak mohl domů donést vlastnoručně vyrobeného kamaráda, přičemž někteří tvořílci byli vskutku velmi kreativní. Paní Ducháčkové moc děkujeme za tvořivé odpoledne a těšíme se na další.

Fotografie z akce nalezenete na našem Facebooku

Knihovnické lekce pro děti z MŠ

Na první seznámení s knihovnou postupně dorazila třída Motýlků, Sluníček a Mravenečků. Pro děti bylo připraveno první seznámení s knihovnou. Program byl upraven dle věku na 30 až 90 minut. Nejmenší děti se seznamovaly s knihovními skřítky ukrytými po prostorách knihovny. Prohlídka knihovny byla zakončena u regálu s leporely, která si děti postupně mohly prohlédnout. Starší děti převážně předškolního věku knihovnici předvedly svou znalost pohádek v aktivitě Co do pohádky nepatří.

Každé ze tříd byla na konci lekce založena průkazka do knihovny. Taktéž jsme byli moc rádi, že po koronavirové pauze dětem mohly být předány sady z projektu Bookstart S knížkou do života. Už teď se moc těšíme na další setkávání.

Fotografie z akcí nalezenete na našem Facebooku po kliknutí na vybranou třídu: třída Motýlků, třída Sluníček, třída Mravenečků.

Zájezd do divadla

Ve čtvrtek 12.5.2022 jsme vyrazili na zájezd do Olomouce na činohru Když se zhasne. Komedii má v repertoáru Moravské divadlo v Olomouci, hrálo se v Divadle na Šantovce. Zájezdu za kulturou se zúčastnilo 37 příznivců divadla z Březové nad Svitavou a z Rohozné. Zájezd byl uskutečněn ve spolupráci s městem Březová nad Svitavou a obcí Rohozná. Právě městu Březová nad Svitavou a obci Rohozná patří dík za to, že naši akci podpořili a zadotovali dopravu do Olomouce a zpět. 

Cesta za pokladem 

V sobotu 30. 4. 2022 se v prostorách hasičárny sešlo na 45 dětí a několik rodičů a prarodičů, aby se vydali hledat poklad. Akce byla spolupořádána s SDH Březová nad Svitavou. Pro větší děti byla připravena trasa od hasičárny přes Farský kopec k vysílači, pro menší děti převážně předškolního věku byla připravena trasa kratší pouze kolem hřbitova. Děti byly rozděleny do 2 oddílů menších a 4 oddílů větších. Po cestě na ně čekalo 10 stanovišť, kde plnily úkoly a sbíraly indicie s čarodějnickou tématikou. Byly nachystány dvě varianty pro čtenáře a nečtenáře, aby si hledání užily opravdu všichni. Počasí nám přálo, cesta za pokladem se vydařila a všech 45 hledačů se ho dočkalo. Této akce se zúčastnili i dva chlapci z Ukrajiny. Velké poděkování patří všem sponzorům, díky nimž si každý z účastníků mohl odnést balíček s pokladem. Jmenovitě děkujeme sponzorům: Domácí potřeby paní Dobešová, paní Hrdá, městská knihovna, SDH Březová a jeho členové, lékárna Březová, město Březová, zahradnictví Jurka, Ručo Fučo a Pizzerii v pekárně za poukazy na zmrzlinu. 

Knihovnické lekce Jaro pro 1. stupeň a Cizí zeď pro 9. třídu

Ačkoliv byla knihovna pro rekonstrukci zavřena, rozhodli jsme se po domluvě s vyučujícími uspořádat 25. 4. a 27. 4. 2022 knihovnické lekce pro školní družinu a pro 9. třídu přímo v prostorách ZŠ. 

Nejprve jsme v pondělí 25. 4. 2022 navštívily 9. třídu s knihovnickou lekcí Cizí zeď. Lekce jako taková je zaměřena na procvičování gramotností, konkrétně té čtenářské, mediální a digitální. Lekce byla rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se žáci zaměřili na případ influencera Kazmy a jeho sázku s Leošem Marešem o ferrari. Celé video ohledně dané kauzy shlédli s paní učitelkou Klusákovou v předchozí hodině, tedy všichni měli o problematice slušné povědomí. V návaznosti na to si měli uvědomit vliv médií a sociálních sítí na člověka a společnost.  V části druhé se konkrétně zabývali vlivem sociálních sítí na člověka a společnost, zkusili si také napsat na konkrétní "zeď" svých spolužáků přímo ve třídě. Diskuse byla dynamická a přínosná po celou dobu lekce, žáci perfektně a otevřeně spolupracovali k danému tématu.

Pro obě třídy školní družiny bylo jako téma vybráno Jaro. Nejprve jsme 25. 4. 2022 navštívili třídu školní družiny paní učitelky Nečasové, kde převažují žáci 1. a 3. třídy. Pro žáky byly nachystány. různé aktivity, práce probíhala ve skupinách i individuálně. Nejprve si vyzkoušeli skupinové aktivity k tématu, následně spolupracovali v týmu při vyplňování křížovky a nakonec procvičili gramotnosti v obrázkových spojovačkách. 

Ve středu 27. 4. 2022 byl program připraven také pro třídu školní družiny paní učitelky Pařilové. Zde jsou žáci hlavně 2. a 3. třídy, ale také několik čtvrťáků. Program byl uzpůsoben s ohledem na to, že někteří žáci absolvovali podobný program už v pondělí. V první části lekce žáci plnili aktivity ve skupinách, v části druhé zapojovali mozkové závity u obrázkových příběhů. 

Fotografie z akcí naleznete na Facebooku.


 WORKSHOP VÝROBY ZÁLOŽEK

V úterý 29.3.2022 se v knihovně tvořilo. Workshopu výroby záložek se zúčastnilo celkem 7 dětí a 2 dospělí. Každý účastník si domů odnesl nejen znalost výroby záložek, ale také svoje vlastní výtvory. Moc děkujeme lektorce paní Haně Ducháčkové za pěkné odpoledne. 

Fotogalerii z akce naleznete zde

Knihovnická lekce Přísloví pro 5. třídu

Knihovnická lekce Přísloví byla volbou také 5. třídy, která nás navštívila v počtu 19 žáků v doprovodu paní třídní učitelky Junkové a paní asistentky Koudelkové. V první části byl žákům rozdán úryvek z knihy J. Žáčka Popletená přísloví. Žáci měli za úkol ve skupině přijít na to, jak daná přísloví poskládat tak, aby dávala smysl. Ve druhé části žáci v těch samých skupinkách potrénovali svoji znalost přísloví v připravených aktivitách. 

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.

Knihovnická lekce Přísloví pro 7. třídu

Kvůli proticovidovým opatřením jsme byli nuceni na chvíli s lekcemi přestat. Ve středu 23.3.2022 jsme po delší odmlce mohli přivítat další třídu na knihovnickou lekci. Tématem lekce byla Přísloví. Lekce se zúčastnilo celkem 23 žáků 7. třídy s panem třídním učitelem Švancarou a paní asistentkou Činčurovou. V první části měli žáci za úkol do textu doplnit chybějící slova, aby uvedená přísloví dávala smysl. S úkolem se perfektně poprali a poté si spolu s knihovnicí vlastními slovy jednotlivá přísloví vysvětlili. Ve druhé části následovala práce ve skupinkách, kdy byly pro žáky připraveny různé aktivity - spojovačka, doplňovačka, pexeso a kreslící aktivity, které si postupně mezi sebou všechny skupiny prostřídaly. Všechny skupinky se jednomyslně shodly na tom, že TOP byly kreslící aktivity. 

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.    

ODPOLEDNE S DESKOVKAMI

První odpoledne s deskovkami proběhlo ve čtvrtek 17.3.2022 od 15 hod. v prostorách knihovny. Odpoledne se zúčastnilo celkem 22 dětí a 7 dospělých, někteří dospěláci si s námi i aktivně zahráli. Zpětnou vazbu od všech účastníků si zapíšeme za uši při vymýšlení programu na dalších setkávání.

Fotogalerii z akce naleznete zde.

2021

Vzhledem k situaci kolem koronaviru se první akce mohli uskutečnit až v měsíci červnu.

Od měsíce října jsme začali s knihovnickými lekcemi pro žáky ZŠ. Bohužel s ohledem na covidovou situaci proběhli pouze 3 lekce, pro 1., 2. a 6. třídu.

Fotografie z akcí naleznete na našem Facebooku


Proběhlé akce


Posezení o páté - beseda s uměleckou agenturou RajCha

V pátek 15.10.2021 jsme od 17 hod. v prostorách knihovny mohli přivítat pana Chadimu a pana Rajmana z umělecké agentury RajCha. Pánové si pro nás připravili podvečer plný povídání o starých dobrých českých filmech, vzpomínkových knihách a spolupráci se známými osobnostmi. Večer byl rozdělen do několika částí, které byly věnovány Saskii Burešové, Pavlíně Filipovské, Květě Fialové, Nadě Konvalinkové, Evě Pilarové a Karlu Voříškovi. Občerstvení na akci bylo zajištěno kavárnou SimiCoffee, čímž jsme si podvečer mohli ještě více zpříjemnit. 

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.     

Knihovnická lekce Přísloví pro 6. třídu 

V pondělí 11.10.2021 navštívila knihovnu také 6. třída s paní učitelkou Štoudkovou a paní asistentkou Pešlovou. Lekce byla zaměřena na přísloví. Žáci si ve skupinkách procvičili svoji znalost přísloví při plnění různých úkolů. Nejvíce mezi žáky vedly kreslené aktivity, kdy jeden měl za úkol nakreslit nějaké z vybraných přísloví a ostatní hádali, jaké by to mělo být. 

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.    

Knihovnická lekce První seznámení s knihovnou pro 1. třídu 

V pondělí 11.10.2021 byla připravena knihovnická lekce První seznámení s knihovnou pro prvňáčky pod dohledem paní učitelky Mašláňové. Děti se seznámily se značením v knihovně a pokoušely se v knihovně zorientovat. Následně ve skupinkách měly za úkol vybrané 3 knihy zařadit dle autora tam, kam patří. Druhá část lekce byla zaměřena na procvičování gramotností. 

Doufáme, že se dětem u nás v knihovně líbilo a už se těšíme na tradiční pasování na čtenáře na konci školního roku. 

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.   

Knihovnická lekce Neposedná písmenka pro 2. třídu

V pondělí 4.10.2021 navštívily knihovnu děti z 2. třídy s paní učitelkou Macháňovou a paní asistentkou Havlíčkovou. Tématem lekce byla Neposedná písmenka. Žáci si měli formou hry procvičit svou znalost psaní písmen a čtení textu.

Na úvod byli žáci rozděleni do 4 skupin. V první části lekce obdržela každá skupinka 1 knihu. Žáci postupně dostali od knihovnice 4 různé knihy k prolistování. Měli se u prohlížení soustředit na to, zda se jedná o příběh, básničky, rýmovačky, jaké jsou hlavní postavy nebo třeba název knihy. Poté jim knihovnice s asistentkou Petrou Ducháčkovou rozdala text natisknutý na 4 různé barevné papíry. Žáci měli nejprve za úkol postupně hledat po knihovně písmenka své barvy a poté je doplňovat do textu. Jakmile měla skupinka všech 10 písmenek, začala doplňovat písmenka psacím do textu. Tím si procvičili psaní velkých a malých písmen. Poté u kontroly žáci text předčítali knihovnici a ve své skupince se spravedlivě střídali po větách. Na závěr se knihovnice dětí ptala, z jaké knihy podle nich byl úryvek. Většina dětí správně uhodla, že se jednalo o ukázku z knihy I. Březinové Žofinka Ofinka

Dále následovala aktivita na procvičení psaní vlastních jmen a rýmů. Žákům byl rozdán úryvek z knihy od J. Žáčka Hádanky a luštěniny Krámek

Lekce měla dětem ukázat, že písmenka sice mohou být neposedná, ale pilným trénováním je lze snadno zkrotit. 

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.   

Noc s Andersenem

Dne 25.6.2021 se uskutečnila Noc s Andersenem v trošku jiném podání, než jsme byli zvyklí. Program se s ohledem k aktuálně platným opatřením omezil pouze na odpolední program plný her, kvízů a společného čtení a večerní Hledání pokladu. Letošním tématem bylo dílo Jaroslava Foglara, zejména pak Rychlé šípy.

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.   

Pasování prvňáčků na čtenáře a první školní setkání s knihovnou

Dne 23.6.2021 od 10 hod zaplnila knihovnu třída prvňáčků. Děti se prvně seznámily s prostředím knihovny, značením jednotlivých knih a procesem půjčení knihy. Následovalo praktické zařazování vybraných knih zpět do regálů. Žáci měli za úkol ve skupinkách poznat, kam kniha, která jim byla knihovnicí určena, patří a spolu s knihovnicí ji vrátit na místo. Poté se žáci rozdělili do skupinek, aby procvičili gramotnosti - doplňovali, spojovali a přiřazovali. Poté předvedly děti básničku pro knihovnici, kterou se naučily ve škole. Poslední část programu patřila samotnému pasování na rytíře Řádu čtenářského. Děti po složení čtenářského slibu obdržely z rukou knihovnice Pamětní list, čtenářský průkaz s ročním členstvím do knihovny zdarma, klíčenku s logem města, ručně vyrobenou záložku od jedné z našich čtenářek a knížku První školní výlet od M. Fišarové.

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.   

Pasování druháčků na čtenáře a knihovnická lekce

Ve středu 23.6.2021 o půl 9 do knihovny zavítal kolektiv žáků 2. třídy a 2 třídy RV. Nejprve se žáci seznámili s knihovnou jako takovou a snažili se v knihovně zorientovat. Následovala knihovnická lekce na téma dopravních prostředků. Nejprve žáci představili svou čtenářskou gramotnost přečtením slov, se kterými potom pracovali v další části lekce. Byly pro ně připraveny obdoby deskových her na téma dopravních prostředků, např. oblíbený dobble, pexeso, skládačky, ad. Po knihovnické lekci následovalo pasování druháčků na čtenáře, jelikož v první třídě bohužel vzhledem ke koronavirové situaci byli o tuto událost ochuzeny. Nejprve žáci společně přednesli paní knihovnici básničku, kterou se učili ve škole. Děti, ze kterých se postupně po složení slibu staly rytíři Řádu čtenářského, obdržely z rukou paní knihovnice Pamětní list, průkazku s ročním členstvím do knihovny zdarma, reflexní pásku a omalovánky Bezpečně na silnici. Knížku pro prvňáčka spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové s názvem Katka a klokan ze šuplíku obdržely totiž již v 1. třídě spolu s vysvědčením od třídní paní učitelky.

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.  

Plakátky akce