Knihovnická lekce na téma Harry Potter a kámen mudrců

10.04.2024

Ve středu 10. 4. 2024 se knihovna proměnila na 1,5 hodiny na učebnu Školy čar a kouzel v Bradavicích. Kouzelnická knihovnická lekce byla připravena na téma Harry Potter a kámen mudrců. Cílem lekce bylo procvičit se žáky porozumění čtenému textu. Žáci byli hned na začátku rozděleni do bradavických kolejí za pomoci Moudrého klobouku. Náhodně tak vznikly 4 skupiny po 3-4 členech - Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Během lekce jsme se společně vydali příběhem Harryho Pottera, žákům byly knihovnicí předčítány ukázky z knihy, zároveň se jednalo o celkem intenzivní dialog mezi žáky a knihovnicí. Lekce byla rozdělena do tří částí, přičemž po každé části následovalo plnění úkolu. Žáci tak svoje znalosti nabyté nejen během lekce ale i předchozím přečtením knihy nebo shlédnutím filmu zúročili při křížovce, doplňovačce a při vyplňování pracovního listu. Závěrem byla pro každou z kolejí připravena sladká odměna v podobě balíčku s erbem jejich koleje.

Děkujeme moc všem čtvrťákům za účast, aktivitu a za milý dáreček v podobě květiny a paní učitelce Macháňové za spolupráci.  

Fotogalerii z akce naleznete:

  • na FB Městské knihovny a informačního centra zde
  • na FB ZŠ Březová zde